Onder strikte maatregelingen opgelegd door de nationale veiligheidsraad mag er lesgegeven worden.  Hieronder vind je de werkwijze die momenteel gehanteerd wordt.

Alle klassen zijn opnieuw opgestart.

 

Verdere maatregelingen :

1. Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd.

2. Tussen instructeur en geleider(s) mag er geen fysiek contact zijn.

3. Nergens en op geen enkel ogenblik mag er contact zijn tussen de verschillende groepen.

4. Geen samenscholing op de parking of aan de plasweide.

5. Alle geleiders wachten aan hun auto totdat de lesgever aangeeft dat u op het terrein mag. Na de les verlaat men onmiddellijk het terrein en keert men

    huiswaarts.

6. Apporteervoorwerp is eigendom van de geleider en alleen door hem te

    gebruiken.

7. Op de parking, buiten en op het terrein wordt altijd een mondmasker

    gedragen, mondmaskers zelf mee brengen.

8. Handen ontsmetten voor je het terrein op gaat.

9. Publiek is niet toegelaten tijdens de trainingen.

10. De club neemt de gepaste hygiënemaatregelen om het gebruikte materiaal

       regelmatig te desinfecteren.

11. Registratie verplicht.

12. Volg voor en tijdens de lessen de richtlijnen die gegeven worden door de instructeurs. (in en uitgang)

13. Bij het niet naleven van deze richtlijnen zal u de toegang tot het terrein geweigerd worden, de club riskeert hierdoor ook een zware boete.