Onder strikte maatregelingen opgelegd door de nationale veiligheidsraad mag er lesgegeven worden.  Hieronder vind je de werkwijze die momenteel gehanteerd wordt.

De leden van de tussen- en gevorderdenklas moeten nog even geduld hebben. We starten met de jongsten : de puppy’s en de beginners.

Om zoveel mogelijk leden de kans te geven om te trainen zullen de lessen beperkt worden tot 30 min. We werken met max 3 honden per groep (is verplicht).

Dit vereist heel wat puzzelwerk.

 

Stuur elke week ten laatste op maandagavond een mail naar info@hoca-vzw.be met volgende informatie :

  • Je naam en lidnummer
  • Naam van je hond + ras
  • Leeftijd van je hond
  • Datum dat je kan komen trainen zo en /of do

 

Op dinsdag ontvang je dan een mail met het juiste uur en dag. We verwachten natuurlijk wel dat je aanwezig bent als je ingeschreven bent.

We proberen om iedereen minstens 1 x per week de lessen te laten volgen.

 

Verdere maatregelingen :

1. Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd.

2. Tussen instructeur en geleider(s) mag er geen fysiek contact zijn.

3. Nergens en op geen enkel ogenblik mag er contact zijn tussen de verschillende groepen.

4. Geen samenscholing op de parking of aan de plasweide.

5. Alle geleiders wachten aan hun auto totdat de lesgever aangeeft dat u op het terrein mag. Na de les verlaat men onmiddellijk het terrein en keert men

    huiswaarts.

6. Apporteervoorwerp is eigendom van de geleider en alleen door hem te

    gebruiken.

7. Op de parking, buiten en op het terrein wordt altijd een mondmasker

    gedragen, mondmaskers zelf mee brengen.

8. Handen ontsmetten voor je het terrein op gaat.

9. Publiek is niet toegelaten tijdens de trainingen.

10. De club neemt de gepaste hygiënemaatregelen om het gebruikte materiaal

       regelmatig te desinfecteren.

11. Registratie verplicht.

12. Volg voor en tijdens de lessen de richtlijnen die gegeven worden door de instructeurs. (in en uitgang)

13. Bij het niet naleven van deze richtlijnen zal u de toegang tot het terrein geweigerd worden, de club riskeert hierdoor ook een zware boete.